بهبود دهنده

بهبود دهنده به گروه بزرگی از مواد اطلاق می‌گردد که به منظور بهبود برخی خواص خمیر و کیفیت نهایی نان به آرد گندم یا خمیر آن افزوده میشود. امروزه در برخی از کشورها به علت تکنولوژی پایین و متوسط آسیابی و دستگاههای تولید آرد و از همه مهمتر نوع گندم های تولید شده یا وارد شده، آردها مشخصات لازم و مرغوبیت کافی را ندارند بنابراین جهت پخت نان با کیفیت مطلوب علاوه بر خمیرمایه نیاز به بهبود دهنده به شدت احساس میشود.

 

عملكرد بهبود دهنده در خمیر نان

بهبود دهنده ها سستی و يا قوت آرد را تعدیل کرده و با کنترل آن باعث کیفیت بهتر نان می شوند، با افزودن بهبود دهنده ها تاثیر خمیرمایه در حجم نان افزایش یافته و ضمن بهتر شدن طعم نان ماندگاری آن نیز افزایش می‌یابد. از مزایای بهبود دهنده‌ها در خمیر این است که به گسترش خمیر سرعت می‌بخشد و زمان ورآمدن خمیر را کاهش می‌دهد و آن را نسبت به شرایط مختلف آب و هوایی و دمایی مقاوم می‌سازد و از وارفتن خمیر در مرحله تخمیر نهایی و پخت نان جلوگیری می‌کند.

 

مهمترین اثرات بهبود دهنده‌ها

کمک به فرآیند تخمیر
کمک به تولید گاز و افزایش حجم نان
کمک به حفظ و نگهداری گاز
کمک به نرمی نان
کمک به بهبود رنگ مغز نان
افزایش زمان ماندگاری نان
بهبود طعم و عطر نان

 

انواع بهبود دهنده های شرکت ایران ملاس

بهبود دهنده نان باگت فریمان
بهبود دهنده نان تست فریمان
بهبود دهنده نان برگر فریمان
بیکینگ پودر فریمان

 

محصولات شرکت ایران ملاس