افتخارات

بانک تجارت

صادرکننده نمونه استان سال ۹۷

پیشران توسعه اقتصادی صادرات غیرنفتی

لوح سپاس بانک ملی ایران

تندیس بانک توسعه صادرات ایران

صادرکننده نمونه استان سال ۹۶

صادرکننده نمونه استانی سال ۹۵

صادرکننده نمونه استانی ۹۵

معاونت غذا و دارو – منتخب سال ۹۳

صنعت گر نمونه سال ۸۹

صادرکننده نمونه سال ۸۹ استان خراسان رضوی

صادرکننده نمونه سال ۸۸ استان خراسان رضوی

صادرکننده نمونه سال ۸۶

صادرکننده نمونه استان – سال ۸۵

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی – سال ۸۴

سازمان توسعه تجارت ایران

لوح تقدیر

لوح تقدیر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

لوح تقدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی

صادرکننده نمونه سال ۸۶

صادرکننده نمونه سال ۸۵

صادرکننده نمونه استان سال ۸۵

وزارت صنایع و معادن – سال ۸۵

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی

واحد نمونه صنعتی – سال ۸۴

گرامیداشت روز صنعت و معدن – سال ۸۴

لوح تقدیر، صادرات غیرنفتی – سال ۸۳

صادرکننده نمونه – سال ۸۳

لوح تقدیر، صادرکننده نمونه – سال ۸۳

لوح تقدیر، روز صنعت و معدن – سال ۸۳

لوح تقدیر، صادرکننده نمونه – سال ۸۲

محصولات شرکت ایران ملاس