افتخارات

بانک تجارت

صادرکننده نمونه استان سال ۹۷

پیشران توسعه اقتصادی صادرات غیرنفتی

لوح سپاس بانک ملی ایران

تندیس بانک توسعه صادرات ایران

صادرکننده نمونه استان سال ۹۶

صادرکننده نمونه استانی سال ۹۵

صادرکننده نمونه استانی ۹۵

معاونت غذا و دارو – منتخب سال ۹۳

صنعت گر نمونه سال ۸۹

صادرکننده نمونه سال ۸۹ استان خراسان رضوی

صادرکننده نمونه سال ۸۸ استان خراسان رضوی

صادرکننده نمونه سال ۸۶

صادرکننده نمونه استان – سال ۸۵

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی – سال ۸۴

سازمان توسعه تجارت ایران

لوح تقدیر

تقدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تقدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

صادرکننده نمونه کشوری – سال ۸۶

صادرکننده نمونه استانی – سال ۸۵

واحد نمونه صنعتی – سال ۸۴

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی – سال ۸۴

واحد نمونه صنعتی – سال ۸۳

صادرکننده نمونه کشوری – سال ۸۳

واحد نمونه صنعتی – سال ۸۳

صادرکننده نمونه استانی – سال ۸۲

محصولات شرکت ایران ملاس