افتخارات

صادرکننده نمونه استان سال ۱۴۰۰

صادرکننده نمونه استان سال ۹۹

صادرکننده نمونه استان سال ۹۸

صادرکننده نمونه استان سال ۹۷

پیشران توسعه اقتصادی صادرات غیرنفتی

صادرکننده نمونه استان سال ۹۶

صادرکننده نمونه استانی سال ۹۵

معاونت غذا و دارو – منتخب سال ۹۳

صنعت گر نمونه سال ۸۹

صادرکننده نمونه سال ۸۹ استان خراسان رضوی

صادرکننده نمونه سال ۸۸ استان خراسان رضوی

صادرکننده نمونه سال ۸۶

صادرکننده نمونه استان – سال ۸۵

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی – سال ۸۴

سازمان توسعه تجارت ایران

لوح تقدیر

واحد نمونه صنعتی سال ۱۴۰۲

واحد برتر ایمنی و سلامت کار سال ۱۴۰۰

صادرکننده نمونه استانی سال ۱۴۰۱

واحد نمونه صنعتی سال ۱۴۰۰

گواهینامه ISO 22000

گواهینامه ISO 45001

گواهینامه ISO 9001

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

کارآفرین برتر فریمان سال ۹۸

واحد نمونه صنعتی استان سال ۹۴

واحد برتر ایمنی و سلامت کار سال ۹۲

واحد نمونه صنعتی سال ۹۱

صادرکننده نمونه استانی سال ۹۰

کارفرمای نمونه سازمان تامین اجتماعی

واحد برتر ایمنی و سلامت شغلی سال ۸۹

صادرکننده نمونه استانی سال ۸۷

تقدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تقدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

صادرکننده نمونه کشوری – سال ۸۶

صادرکننده نمونه استانی – سال ۸۵

واحد نمونه صنعتی سال ۸۵

واحد نمونه صنعتی – سال ۸۴

واحد نمونه صنایع غذایی و بهداشتی – سال ۸۴

واحد نمونه صنعتی – سال ۸۳

صادرکننده نمونه کشوری – سال ۸۳

واحد نمونه صنعتی – سال ۸۳

صادرکننده نمونه استانی – سال ۸۲

صادرکننده نمونه استانی سال ۸۱

محصولات شرکت ایران ملاس