محصولات ما

خمیرمایه نان های سنتی و فانتزی

این نوع خمیرمایه مخصوص کلیه نان های است که در ترکیب خمیر آنها شکر بکار نرفته و یا مقدار شکر مصرفی کمتر از 5 درصد وزن آرد می باشد

انواع بسته بندي خميرمايه فريمان

روش مصرف خمیرمایه فریمان

فقط کافی است که خمیرمایه فریمان را قبل از اضافه کردن آب و یا سایر افزودنیها با آرد کاملا مخلوط کنید. 

خمیرمایه فوری فریمان نیاز به حل کردن در آب ندارد و می تواند مستقیما به آرد اضافه شود. بهترین روش مصرف : آرد و خمیرمایه فریمان را به مدت کافی با یکدیگر بخوبی مخلوط کنید . آب و بقیه افزودنیها را اضافه نمایید. آماده سازی و مخلوط کردن خمیر را همانند روش معمول انجام دهید

روش دوم : همچنین  میتوانید خمیرمایه فریمان را در ابتدای مرحله آماده سازی خمیر، یک دقیقه پس از شروع همزدن خمیر، به آن اضافه کنید. درصورتیکه نیاز به حل کردن خمیرمایه در آب باشد، خمیرمایه را قبل از استفاده در مقداری آب با دمای 37-38 درجه سانتی گراد حل کنید، سپس از این محلول برای تهیه خمیر استفاده کنید. از حل کردن خمیرمایه در آب سرد جدا خودداری نمایید.

میزان مصرف خمیرمایه فریمان

0.5 تا 1.5 درصد وزن آرد مصرفی . 0.5 تا 1.5 کیلوگرم برای هر 100 کیلو آرد 

توجه :  با افزایش درصد افزودنی هایی مانند شکر، روغن ، تخم مرغ ... در آرد. میزان مصرف خمیرمایه نیز افزایش می یابد. همچنین در فصول سرد سال و یا درصورتیکه دمای محیط نانوایی سرد باشد، درصد خمیرمایه مصرفی باید افزایش داده شود. باید توجه داشت که مناسبترین دما برای خمیر بعد از پایان همزدن آن 25 الی 27 درجه سانتی گراد است.

جهت دریافت فایل آنالیز این محصول کلیک کنیددانلود فایل آنالیز

مشخصات فنی محصولات

دسترسی به ما

شرکت ایران ملاس

تماس با ما