تماس با ما

دفتر مرکزی : مشهد بلوار صارمی، بین صارمی 25 و 27 ، پلاک 106

تلفن تماس امور مشتریان شرکت ایرن ملاس  

051-38848222  

دسترسی به ما

شرکت ایران ملاس

تماس با ما