فرم رضایت مصرف کننده

لطفا نظر خود را در مورد محصولات این شرکت ارسال فرمائید

نام کامل(*)
لطفا نام کامل را وارد کنید

ایمیل(*)
ایمیل نامعتبر می باشد

چه نوع مصرف کننده ای هستید ؟(*)
لطفا نوع مصرف خود را مشخص کنید

تامین به موقع خمیرمایه فریمان(*)
لطفا میزان رضایت خود را از تامین به موقع خمیرمایه مشخص کنید

تامین نیاز شما کافی است ؟(*)
تامین نیاز مصرف خمیرمایه فریمان به حد کافی است؟

کیفیت خمیرمایه(*)
کیفیت خمیرمایه به چه صورت است ؟

کیفیت بسته بندی(*)
کیفیت بسته بندی محصولات این شرکت چگونه است ؟

شرح اشکالات وارده به موارد فوق
Invalid Input

پیشنهاد برای بهبود اشکالات وارده
Invalid Input

روش تماس با شما